Vaikeavammaisten fysioterapia

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen yksi tärkeä osa-alue on fysioterapia. Fysioterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja edesauttaa näin itsenäistä selvitymistä arkielämässä.

Meillä fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti ohjattuna avoterapiana hoitolaitoksessamme tai tarvittaessa kotikäyntinä. Fysioterapian sisältö määräytyy aina kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja sen totetusmuoto perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon ja hyväksi koettuihin kokemuksiin. Pääosin vaikeavammaisten kuntouttava fysioterapia on harjoitteluterapiaa, jossa hyödynnämme käytössämme olevaa harjoitus- ja kuntosalivälineistöä.

Ennen fysioterapian aloittamista terapian tavoitteet sovitaan yhteistyössä kuntoutujan sekä tarpeen mukaan myös kuntoutujan omaisten kanssa. Fysioterapian edetessä terapian sisältö perustuu kuntoutujan toimintakyvyn jatkuvaan arviointiin. Fysioterapeutti asiantuntijana vastaa terapian laadusta. Kuntoutujasta tehdään vuoden välein palaute, jossa arvioidaan terapian vaikuttavuutta ja tarkastetaan tavoitteita. Fysioterapian vaikuttavuuden arvioinnin välineenä käytämme yleisesti hyväksyttyjä ja standardoituja mittareita.