Manuaalinen terapia

Manuaalisessa terapiassa on pääpaino asiakkaan hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkimisessa, niiden vaurioiden ja toimintahäi­riöiden korjaamisessa sekä ennaltaehkäisyssä.

Käytämme tutkimus- ja terapiamenetelminä mm. pehmytkudosten ja hermokudoksen mobilisointia sekä nivelten mobilisointia. Manuaaliseen terapiaan kuluu myös olennaisena osana yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu. Nivelen mobilisoinnin tavoitteena on saada jäykkä nivel normaalisti liikkuvaksi, kivun lievittyminen ja lihasjännityksen rentoutuminen.