Purentaongelmien fysioterapia

Erilaisilla fysioterapian keinoilla on mahdollista helpottaa leukanivelalueen kipuja ja purentaan liittyviä toimintahäiriöitä. Hoidossa pyritään lievittämään kipuja, rentouttamaan puremalihaksia sekä tasapainottamaan purenta ja näin vähentää leukanivelkudoksiin kohdistuvaa kuormitusta.