Kotikäynnit

Fysioterapiaa toteutetaan kotikäynteinä, mikäli kuntoutujan tilanne sitä vaatii tai se on muuten tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi neurologiset sairaudet tai ikääntymisestä johtuvat liikkumisen vaikeudet voivat myös olla perusteina fysioterapian toteuttamiseen kotikäyntinä.

Fysioterapeutti osallistuu usein myös kuntoutujan kotona selviytymistä ja liikkumista helpottavien asumismuutostöiden tarpeen arviointiin ja suunnitteluun. Kotikäyntien toteutuksesta ja tarpeesta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti.