Sähköhoidot

Sähköhoidot voidaan karkeasti jakaa kipuhoitoihin tai kudosvaurioita parantaviin hoitoihin. Vaihtamalla virran taajuutta (montako pulssia laite tuottaa sekunnissa) ja aallon muotoa (kanttiaalto, siniaalto) saadaan eri vaikutukset eri kudoksiin.

TENS on ns. kanttimuotoista virtaa, jolla saavutetaan erittäin hyvä kivunhoito. Kipuaistimus kulkee kehossamme erilaisia hermosäikeitä pitkin. Hitaat C-hermosäikeet kuljettavat kipuviestin selkäytimen kautta aivojen kipukeskukseen. TENS-virta kulkee nopeita delta-säikeitä pitkin ja muuttaa kipua välittävien solujen kemiallista toimintaa. Ns. porttikontrolliteorian mukaan hitaiden säikeiden tuoma kipuviesti ei enää ”mahdu” välittäjäsoluun ja kivun tunne väistyy sähköaistimuksen myötä. Sähkövirta vapauttaa keskushermostosta myös välittäjäaineita (serotoniini ja endorfiini), jotka estävät kipuviestin kulkua. TENS-virta aikaansaa myös verisuonten laajenemista ja lisää sydämen verenkiertoa ja ääreisverenkiertoa. Tämän ominaisuuden vuoksi menetelmää voidaan käyttää kivunhoidon lisäksi sepelvaltimopotilaiden, diabetespotilaiden ja makuuhaavojen hoidossa. Hoito tuntuu pienenä värinänä tai supisteluina lihaksen kohdalla ja se koetaan miellyttävänä.

Interferenssi

Interferenssi sähköhoito eli IF Interferenssisähköhoitoa voidaan käyttää sekä alipaineyksiköllä että ilman. Interferenssihoitoa käytetään sekä akuuttien että kroonisten kiputilojen lievittämiseen. Hoidon tarkoitus on aktivoida lihaksia, vilkastuttaa verenkiertoa, laukaista pahoja lihasjännityksiä ja vähentää turvotusta paikallisesti. Hoidossa käytetään 4 elektrodia ja hoitovaikutus ulottuu syvälle kudokseen. Hoitoaika kestää 10 – 20 min. $DIDY- eli Diadynaamiset virrat ovat sinimuotoista aaltoa, jolla vaikutetaan tehokkaasti solun aineenvaihduntaan. DIDY-virralla on ns polariteettinen ominaisuus, eli virta kulkee navasta toiseen. Koska positiivisen ja negatiivisen navan alla on eri kemialliset vaikutukset, saadaan asettelua tai virran suuntaa vaihtamalla erilaiset hoitotulokset. Yleisemmin didyhoitoa käytetään akuuttien lihas- tai nivelsiteiden revähdysten hoidossa. Hoito voidaan aloittaa jo välittömästi tapaturman jälkeen; sähkön avulla saadaan revähtymän aiheuttama turvotus nopeasti pois ja paranemisprosessi käynnistyy. Toisella elektrodien asettelutavalla saadaan aikaan verenkierron lisäys esim. ylirasittuneen lihaksen alueelle. Verenkierron avulla lihaksen aineenvaihdunta vilkastuu ja kipeytynyt lihas saadaan paranemaan. DIDY-hoidolla on myös kipua lievittävä vaikutus. Pehmytkudoksen lisäksi hoidon käyttökohteita ovat hermosäryt, vyöruusun aiheuttamat kivut, nivelkivut (erityisesti reumaattiset kivut) ja rannetunnelin ahtauma.