Kylmähoidot

Kylmähoito on laajasti levinnyt fysikaalisen lääketieteen hoitomenetelmä. Kylmähoitoa on käytetty kuntoutuksessa sekä akuuttien vammojen että pitkittyvien vammojen hoidossa. Eräs kylmähoidon tärkeimpiä käyttöaiheita on tuoreiden tuki- ja liikuntaelimistön vammojen ensihoito. Useiden tutkimusten mukaan kylmähoito vähentää tällöin kudosvauriota, rajoittaa turvotuksen muodostusta ja vähentää lihasaitiopainetta ja verentungosta vamma-alueelle. Kylmähoidon on havaittu alentavan kipua tehokkaasti postoperatiivisessa vaiheessa nivelten rekonstruktiivisten leikkausten jälkeen.

Kylmän fysiologisia vaikutuksia tunnetaan kohtalaisen hyvin. Kylmä nostaa kipukynnystä, alentaa hermojen johtumisnopeutta ja alentaa motorista suorituskykyä. Samoin kylmähoidon on todettu kokeellisissa olosuhteissa vähentävän tulehdusreaktiota sekä alentavan turvotuksen muodostusta. Kylmävaikutukset iholle, lihaksiin ja niveliin vaihtelevat riippuen kylmänantotavasta, alkulämpötilasta sekä kylmänantoajan pituudesta. Kylmähoito voidaan annostella kylmäpakkauksilla, jääpusseilla, suihkeena ja nyt myös voiteena.