Neurologinen fysioterapia

Erilaiset neurologiset sairaudet tai vauriot vaikuttavat hermojärjestelmän toimintaan ja aiheuttavat usein vaikeuksia erilaisissa motorisissa toiminnoissa.

Neurologisen fysioterapian keinoin pyritään lisäämään tai ylläpitämään kuntoutujan omaa toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä tuetaan selviytymistä päivittäisistä toiminnoista.

Fysioterapiassa on keskeistä huomioida kuntoutujan elämäntilanne kokonaisuutena sekä ymmärtää sairauksien vaikutukset hermo-lihasjärjestelmän toimintaan. Tavallisimpia neurologisia sairauksia ovat aivohalvaukset, aivo- ja selkäydinvammat, CP-vammat, MS-tauti sekä Parkinsonin tauti.Fysioterapian keinoin pyritään vähentämään mm. asennonhallinnan ja liikkumisen vaikeuksiahuomioiden myös erilaiset kognitiiviset, sensoriset ja emotionaaliset tekijät.

Fysioterapeutti osallistuu myös mahdollisten apuvälineiden tarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön harjoitteluun. Neurologisessa fysioterapiassa korostuu moniammatillinen yhteistyö sekä kommunikointi kuntoutujan läheisten kanssa.